Pavel Vedra - Hakim

chirurg
Brno

Co se o něm povídá:
Čestný člen instruktorského souboru, lékař, řešitel časoprostorových inkonsistencí.

Co přednáší:
zdravovědu

Co dělá ve skautském životě:
Bývalý dlouholetý vůdce oddílu, lektor a skautský intruktor ELŠ, VLK Gong a mnoha dalších kurzů a seminářů.

Co dělá v profesním životě:
Působí jako chirurg.

 

 Dále potkáš elévy ČLK CORDA:

 Martin Herda - Jestřáb

 Marek Sychra - Komár

 Jan Baláš - Vilda