Martin Loučka - James

psycholog
Olomouc

Co se o něm povídá:
Kytarový mág z Hulína, následník Adlera, Junga či Piageta, dokonalý znalec vědomí, podvědomí i nevědomí. Expert na stavy spojené se smrtí. Koncertní star, kterou znají dámy a dívky po cele republice i mimo ni; čestný člen několika známých kapel. Mistr scének, rolí a mystifikací. Dokáže přivítat Aleše z Ústředí, Arnošta Švancara i zastoupit těhotnou střediskovou vůdkyni. Šiřitel dobré nálady a optimismu.

Funkce na kurzu:
Čestný člen instruktorského sboru, specialista na oblast pedagogiky a psychologie.

Co dělá ve skautské životě:
V Junáku od roku 1995; (spíše už jen čestný) člen roverského kmene Mafie 011, s br. Filipem Srovnalem založil a dva roky spoluvedl roverský kmen pro studenty internátních škol v Kroměříži, v roce 2007 s radostí absolvoval ILŠ EJHLE.

Co dělá v profesním životě:
Vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a učí se moudrým býti na Fakultě sociálních studií v Brně, konzultant linky důvěry pro děti a mládež, instruktor Adventury Teambuilding. Odborně se zajímá o problematiku dětské paliativní péče a klinickou psychologii.

 

 Dále potkáš elévy ČLK CORDA:

 Martin Herda - Jestřáb

 Marek Sychra - Komár

 Jan Baláš - Vilda