Jiří Kubala

advokát
Staříč

Co se o něm povídá:
Bodrý chasník ze Staříče, mistr právník, milovník dobrých filmů, dobré zábavy a dobrých mravů. Byl navržen na vysoké posty ve skautské i občanské politické sféře, ale zatím pevně odolává. Tým Cordy s ním klesl nejhlouběji ve své historii*. Přednášky doplňuje řadou příhodných historek ze své advokátní praxe. Má za sebou množství uměleckých výrobků z kůže, vytvořil svérázný taneční styl, při kterém briskně využívá práce nohou a řadu let se také aktivně věnuje zvláštnímu stylu rytmické spánkové hudební produkce. V současné době je aktivním činovníkem střediska, má letité zkušenosti s vedením oddílu a byl součástí mnoha přípravných týmů velkých skautských akcí (nejrůznější národní jamboree, Obrok, apod.).

* až na dno uhelného dolu ve Staříči.

Co přednáší:
právo, organizace, vlčácká řeka

Co dělá ve skautském životě:
V Junáku od roku 1990. V současné době vede 1. oddíl Staříč. Další aktivity jsou v rámci junáckého okresu Frýdek-Místek, zejména vzdělávání čekatelů. Vede tým Hukvaldského semináře. Instruktor Vůdcovského lesního kurzu QUO VADIS. V roce 2007 absolvoval ILŠ Ejhle.

Co dělá v profesním životě:
Jiří je advokátem ve Frýdku-Místku.

Informace od Jiřího pro frekventanty:
IGNORANTIA IURIS NON PRAESUMITUR NEC TOLERATUR.

 

 Dále potkáš elévy ČLK CORDA:

 Martin Herda - Jestřáb

 Marek Sychra - Komár

 Jan Baláš - Vilda