Jiří Večeřa - Rolf

matka kurzu
Havlíčkův Brod

Co se o něm povídá:
Matka kurzu. Rodič vtipů, znalec Murphyho díla, chovatel a vychovatel psů nejen na Cordě. Zkouší na Cordáty hospodaření. Má bohaté zkušenosti s téměř vším. Dnes už ho jen tak něco nerozhází. Odchoval řadu minulých, současných i budoucích instruktorů Cordy a proto se o něm mluví s velkou vážností, pokud si zrovna někdo netropí legraci. Corda se o něj často přetahuje s několika mezinárodními korporacemi, jejichž zájmy nejsou zcela sterilní.

Funkce na kurzu:
indiánská babička, občasný kuchař a fotograf, příležitostný humorista, pamětník (zatím) začátků a prostorově nejvýraznější instruktor kurzu

Co dělá ve skautské životě:
V Junáku od roku 1968. Nyní si užívá skautského důchodu. Vedl 6. oddíl skautů - Havrany v Havlíčkově Brodě (do prosince 1999), od té doby je již jen jeho členem. Na úrovni střediska byl výchovným zpravodajem a později i středisko vedl a na okresní scéně působil jako výchovný zpravodaj, tiskový zpravodaj a naposledy jako předseda RK (do dubna 2008). Je absolventem ELŠ (1995), kde později působil v řadách příležitostných instruktorů až do roku 2002. Přednášel na různých čekatelských i vůdcovských kursech. Několik let připravoval stránky pro vůdce v časopise Skauting a působil v jeho redakční radě.

Co dělá v profesním životě:
V nejmenované zahraniční firmě pracuje v ekonomické oblasti jako specialista pro výrobní controlling a je vedoucím oddělení controllingu a kalkulací

Informace od Rolfa pro frekventanty:
Pilně se učte na zkoušky ... stejně vám to bude houby platné ... protože hospodaření na jedničku umí jen Pán Bůh, na dvojku pracovníci ekonomického oddělení ÚRJ, na trojku Miki a já, na čtyřku ti nejlepší z vás a vy všichni ostatní jste zralí na propadnuti

Rolfovo putování.

 

 Dále potkáš elévy ČLK CORDA:

 Martin Herda - Jestřáb

 Marek Sychra - Komár

 Jan Baláš - Vilda