Tomáš Smolek - Smolda

psycholog
Olomouc

Co se o něm povídá:
...

Co přednáší:
psychologii

Co dělá ve skautském životě:
...

Co dělá v profesním životě:
Působí jako ...

Informace od Petra pro frekventanty:
...

 

 Dále potkáš elévy ČLK CORDA:

 Martin Herda - Jestřáb

 Marek Sychra - Komár

 Jan Baláš - Vilda